Richtlijnen voor het Adobe nonprofit aanbod

 • Aantallen
  • Organisaties die in aanmerking komen ontvangen een onbeperkt aantal gedoneerde ‘standalone’ Adobe producten per donatiecyclus (1 juli – 30 juni)
  • Organisaties die in aanmerking komen kunnen een onbeperkt aantal individuele Creative Cloud abonnementen met nonprofit korting aanvragen

 • Budget
  • Organisaties met jaarlijkse operationele budgetten van $US10 miljoen of minder komen in aanmerking voor Acrobat Pro 2020-producten.
  • Organisaties met een jaarlijks operationeel budget van elke omvang komen in aanmerking voor de Adobe Unlimited producten en voor de individuele Creative Cloud abonnementen in dit programma.

 • Nonprofits en openbare bibliotheken : Dit donatieprogramma is toepasbaar op stichtingen, verenigingen en openbare bibliotheken die erkend zijn in Nederland.
 • Organisatietypes : Organisaties met alle types activiteiten komen in aanmerking voor de gedoneerde producten en voor de individuele Creative Cloud abonnementen.

 • Service voorwaarden: Organisaties die Adobe-producten vragen moet akkoord gaan met de van toepassing zijnde algemene voorwaarden

 • Antidiscriminatiebeleid: De organisaties die discriminatie promoten, steunen of uitoefenen op grond van leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, oorsprong, handicap, ras, grootte, geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie, of socio-economische antecedenten komen niet in aanmerking om aan dit programma deel te nemen. De organisaties moeten bereid zijn om aan te tonen dat ze niet op grond van deze redenen discrimineren, om de producten in donatie te ontvangen.

 • Case study : Wie aan dit programma deel neemt moet aanvaarden om indien nodig aan Adobe de nodige informatie te verschaffen met het oog op een casestudy of een getuigenis

 • Product distributie

  • De donaties onder dit programma zijn bestemd voor organisaties (rechtspersonen) die hiervoor in aanmerking komen, niet voor individuen
  • Kortingen zullen enkel worden toegepast voor individuen binnen gekwalificeerde organisaties
  • Adobe producten mogen niet worden overgedragen noch doorverkocht aan een andere organisatie of individu, ook niet via veilingen of loterijen, noch online, noch van persoon tot persoon.