Richtlijnen voor het Bitdefender donatieprogramma

 • Het Bitdefender donatieprogramma van TechSoup Nederland biedt antivirus en beveiligingssoftware aan erkende stichtingen, verenigingen en kerkelijke organisaties in Nederland.
 • De donaties zijn bestemd voor organisaties (rechtspersonen), niet voor individuen.
 • Enkel de organisaties waarvan hun jaarlijks budget met maximum 1.400.000 US$ overeenkomt, komen in aanmerking voor deze donaties.
 • Donatiequota: Organisaties mogen binnen een fiscaal jaar (1 juli – 30 juni) maximaal 50 Bitdefender gebruikerslicenties
 • Organisatietypes: Dit donatieprogramma is niet beschikbaar voor
  • onderwijsorganisaties, met inbegrip van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs en hiermee verbonden dienstverlening
  • sommige sport-, atletiek- en vrijetijdsclubs
  • politieke en wetgevende organisaties
  • organisaties die de publieke opinie trachten te beïnvloeden
 • Elke organisatie die enige vorm van discriminatie goedkeurt, aanmoedigt, ondersteunt of toepast, op basis van huidskleur, godsdienstige overtuiging, leeftijd, afstamming, taal, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal-economisch milieu of handicap komt niet in aanmerking voor deelname aan het donatieprogramma. Om donaties te kunnen ontvangen moeten de organisaties bereid en in staat zijn te bewijzen dat ze op geen van deze gronden discrimineren.
 • Bitdefender producten mogen noch overgedragen noch doorverkocht worden.