Richtlijnen voor het Box.org donatieprogramma

Als uw organisatie in aanmerking komt kan ze aanspraak maken op één productdonatie over haar volledige levenscyclus.

 • Deze donatie is bestemd voor organisaties (rechtspersonen) die hiervoor in aanmerking komen, niet voor individuen.

 • Quota:
  • De donatie betreft een permanente licentie Box Starter Edition voor 10 gebruikers. Deze vervallen niet of dienen niet te worden hernieuwd
  • Organisaties kunnen één enkele donatie aanvragen in hun levenscyclus
 • Box kent een nonprofit korting toe in geval bijkomende gebruikers, functies of opslagcapaciteit nodig zijn. Gelieve hiervoor rechtreeks contact op de nemen met Box.com.
 • De donatie kan niet worden gebruikt om een bestaand Box abonnement te vernieuwen.

 • Deze donatie is beschikbaar voor organisaties met operationeel budget van elke omvang.

 • Deze donatie is toegankelijk voor stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen en openbare bibliotheken erkend in Nederland.

  • De volgende organisaties hebben geen toegang tot dit donatieprogramma: 

   • Ziekenhuizen, organisaties die zorgverzekeringen en groepsplannen voor zorgverzekering aanbieden en gerelateerde organisaties.
   • Onderwijsinstellingen (behalve gespecialiseerde scholen voor slechtzienden, gehandicapten enz...)
   • Kredietverenigingen
   • Overheidsorganisaties
   • Organisaties die specifieke voordelen aanbieden aan personeel of aan leden
 • Wie van een donatie geniet moet aanvaarden om indien nodig aan Box.org de nodige informatie te verschaffen met het oog op een casestudy of een getuigenis over de gedoneerde producten.

 • De organisaties die discriminatie promoten, steunen of uitoefenen op grond van leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, oorsprong, handicap, ras, grootte, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, of sociaal-economische achtergrond komen niet in aanmerking om aan dit programma deel te nemen. De organisaties moeten bereid zijn om aan te tonen dat ze niet op grond van deze redenen discrimineren, om de donatie te ontvangen.

 • Box producten mogen niet worden overgedragen aan een andere organisatie of individu noch worden herverkocht.