Richtlijnen voor het CleverReach donatiepramma

  • Deze donatie is bestemd voor organisaties (rechtspersonen) die hiervoor in aanmerking komen, niet voor individuen.

  • Donatiequota: Organisaties die in aanmerking komen mogen per fiscaal jaar (van 1 juli tot 30 juni) één donatie aanvragen

  • Deze donatie is beschikbaar voor organisaties met operationeel budget van elke omvang.

  • Deze donatie is toegankelijk voor stichtingen, verenigingen en kerkelijke organisaties in Nederland.

  • Deze donatie is beschikbaar voororganisaties van alle types.

  • Wie van een donatie geniet moet aanvaarden om indien nodig aan CleverReach de nodige informatie te verschaffen met het oog op een casestudy of een getuigenis over de gedoneerde producten.

  • De organisaties die discriminatie promoten, steunen of uitoefenen op grond van leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, oorsprong, handicap, ras, grootte, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, of sociaal-economische achtergrond komen niet in aanmerking om aan dit programma deel te nemen. De organisaties moeten bereid zijn om aan te tonen dat ze niet op grond van deze redenen discrimineren, om de donatie te ontvangen.

  • CleverReach producten mogen niet worden overgedragen aan een andere organisatie of individu noch worden herverkocht.