Richtlijnen voor het Veritas donatieprogramma

 • Quota: De organisaties mogen één exemplaar van elk product aanvragen per jaarlijkse donatiecyclus (1 juli - 30 juni).
 • Budget: Om in aanmerking te komen mag het jaarlijkse operationeel budget van een organisatie niet hoger zijn dan het equivalent van 10 miljoen USD.
 • Enkel voor non-profitorganisaties en bibliotheken: Het donatieprogramma richt zich tot stichtingen en verenigingen erkend in Nederland en openbare bibliotheken.
 • Organisatietypes: De volgende types organisaties komen niet in aanmerking om donaties aan te vragen binnen dit programma:
  • studentenverenigingen of academische organisaties
  • organisaties die voordelen verstrekken aan werknemers of leden
  • sommige sociale of recreatieve clubs
  • Boy Scouts
  • organisaties die politieke partijen of kandidaten te steunen
  • belangengroepen
  • geloof-gebaseerde organisaties van wie de primaire roeping van religieuze aard is
 • Geruiksvoorwaarden: organisaties die Veritas-producten vragen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier.
 • Anti-discriminatiebeleid: Het donatieprogramma is niet toegankelijk voor organisaties die enige vorm van discriminatie goedkeurt, aanmoedigt, ondersteunt of toepast, op basis van leeftijd, etnische afkomst, geslacht, land van oorsprong, handicap, ras, grootte, godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid of sociaal-economisch milieu. Om in aanmerking te komen voor donatie moet een organisatie bereid en in staat zijn om te bewijzen dat ze geen enkele vorm van discriminatie toepast op de hierboven vermelde criteria.
 • Case study: Begunstigde organisaties dienen bereid en in staat te zijn informatie te verstrekken aan Veritas voor het opbouwen van een casestudie of getuigenis over dit programma.
 • Product verdeling:
  • De producten worden ter beschikking gesteld van de erkende organisaties, niet van individuen.
  • De gedoneerde Veritas producten mogen niet overgedragen noch doorverkocht worden.