Toelatingsvoorwaarden voor het Microsoft donatie- en discountprogramma

Dit programma is toegankelijk voor non-profitorganisaties zoals uiteengezet in de algemene toegangsvoorwaarden voor Techsoup Nederland.

 

Inhoudstafel

 

Budget

Programma richt zich tot organisaties met jaarlijkse operationele budgetten van alle groottes.

Microsoft behoudt zich het recht voor op op elk ogenblik een verzoek van een organisatie te weigeren, om welke reden dan ook.

 

Organisaties die in aanmerking komen

Het Microsoft aanbod voor non-profitorganisaties richt zich tot non-profit organisaties van dewelke de activiteit ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Hierbij horen onder meer organisaties met volgende missies:

 • armoedebestrijding

 • vorming

 • verbetering van het sociaal welzijn

 • cultuur

 • behoud of herstel van het milieu

 • promotie van mensenrechten

 • oprichting van een maatschappelijk middenveld

 

Speciale regels voor openbare bibliotheken

Openbare bibliotheken moeten als zodanig erkend zijn door de overheid. Openbare bibliotheken kunnen Microsoft software vragen via dit programma, enkel voor gebruik op openbaar toegankelijke computers of op computers die worden gebruikt om rechtstreeks de openbaar toegankelijke computers te beheren. Bibliotheken die aan het programma deelnemen moeten ook hun collectie en basisdiensten beschikbaar stellen voor de bevolking van het gebied dat de bibliotheek bedient, zonder individuele gebruikers ervoor te laten betalen (met uitzondering van bijkomstige kosten, zoals voor het printen). Als ze willen, kunnen de bibliotheken gebruikers van buiten hun gebied wel iets aanrekenen en mogen ze naast hun basisdiensten het algemene publiek andere producten en diensten aanbieden, al dan niet tegen aparte betaling. Openbare bibliotheken hebben geen toegang tot Office 365 for Nonprofits.

 

Organisaties die niet in aanmerking komen

Niet alle non-profitorganisaties komen in aanmerking voor deelname aan het Microsoft aanbod voor non-profits. We raden de organisaties die niet in aanmerking komen aan om Microsoft Volume Licensing for Industries te bezoeken voor meer informatie over licenties voor non-profit organisaties: zij komen misschien in aanmerking voor software van Microsoft met speciale kortingen (onderwijs, overheid, gezondheidszorg). Contacteer uw Microsoft reseller voor meer informatie.De volgende types van organisaties komen niet in aanmerking voor non-profitaanbiedingen van Microsoft

 • Gouvernementele organisaties of -agentschappen waaronder overheidsmusea, internationale gouvernementele organisaties en VN-entiteiten.

 • Onderwijsinstellingen, inclusief scholen voor lager en middelbaar onderwijs, hogescholen, universiteiten en scholen voor handel.

 • Organisaties voor gezondheidszorg, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ziekenhuizen, netwerken voor gezondheidszorg, gezondheidsplannen en organisaties voor ambulante of poliklinische gezondheidszorg;

 • Nutsvoorzieningen, met inbegrip van openbaar vervoer, telecommunicatie;

 • Financiële instellingen, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen;

 • Commerciële en beroepsorganisaties;

 • Professionele en semi-professionele sportorganisaties, met inbegrip van bestuursorganen, Olympische Spelen en nationale of internationale toernooien;

 • Politieke organisaties en vakbonden; broederlijke organisaties.

 • Organisaties die de gedoneerde software op tweedehands computers installeren alvorens deze te doneren of te verkopen aan derden ("Refurbishers"). Zie voor meer informatie Registered Refurbisher Program.

 • Niet-openbare bibliotheken, inclusief particuliere bibliotheken, schoolbibliotheken, specialistische bibliotheken, legerbibliotheken en bibliotheken in overheidsinstellingen.

 

Servicevoorwaarden

De organisaties die Microsoft producten vragen moeten akkoord gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden.

 

Wijzigingen

Microsoft behoudt zich het recht voor om deze toelatingsvoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving aan te vullen of te wijzigen.

 

Antidiscriminatiebeleid

Microsoft waardeert en respecteert individuele en culturele verschillen en streeft naar een inclusieve, verwelkomende en niet-discriminerende omgeving. Als gevolg hiervan mogen organisaties niet deelnemen aan dit programma als zij een beleid of een missie toepassen van discriminatie bij aanwerving, verloning, promotie, beëindiging van de werkovereenkomst, pensionering, opleiding of aanbieding van diensten, gebaseerd op religie, leeftijd, handicap, genderidentiteit of -uiting, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap of de status van veteraan. Microsoft behoudt zich het recht voor alle informatie, inclusief extern bewijsmateriaal, te gebruiken om te bepalen of een ontvanger dit beleid overtreedt. Bepalingen over overtreding van het beleid worden uitsluitend naar goeddunken van Microsoft gemaakt en zijn niet onderworpen aan externe beoordeling.

 

Andere beperkingen

 • Binnen dit programma zullen producten worden gedistribueerd naar in aanmerking komende organisaties en bibliotheken, niet naar individuen.

 • Non-profit aanbiedingen zijn toegestaan voor gebruik door:

  1. Betaalde non-profit werknemers
  2. Onbezoldigd personeel dat belangrijke dagelijkse management- en operationele verantwoordelijkheid uitvoert, zoals de raad van bestuur, programmadirecteuren en de hogere leiding van de organisatie (met inbegrip van de algemeen directeur, de voorzitter en managementteam).
 • Non-profit begunstigden, donateurs en leden (zoals leden van een kerk, club of sportteam) mogen geen gebruik maken van de non-profit aanbiedingen.
 • Begunstigde organisaties kunnen geen non-profit licenties of abonnementen delen, overdragen of doorverkopen aan andere organisaties, inclusief met partnerorganisaties of juridisch onafhankelijke zusterorganisaties.
 • Microsoft-producten kunnen niet worden geïnstalleerd op computers die worden verkocht of gedoneerd aan andere organisaties of individuen, zelfs niet als onderdeel van een liefdadigheidsproject

 

Extra hulpbronnen

 

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via ons contactformulier!