FAQ - Meest gestelde vragen voor het donatieprogramma

Nieuwe FAQ te ontdekken!

Algemeen

1.1 Welke producten zijn verkrijgbaar via het TechSoup Nederland programma?
1.2 Waarop hebben de administratiekosten betrekking?
1.3 Hoe kunnen wij contact opnemen met TechSoup Nederland?
1.4 Waar kunnen we advies krijgen bij het uitkiezen van geschikte producten?

Voorwaarden

2.1 Voldoet onze organisatie aan de voorwaarden om deel te mogen nemen aan het TechSoup Nederland programma?
2.2 Hoe weet ik of mijn organisatie een ANBI is en hoe kan ik dat aantonen?

2.3 Onze organisatie heeft geen toegang toe de producten van bepaalde donateurs. Hoe kan ik weten voor welke producten mijn organisatie in aanmerking komt?
2.4 Waarom is mijn toegang tot het donatieprogramma gewijzigd? 

 

Registratie
3.1 Hoe werkt het IT donatieprogramma?
3.2 Onze organisatie is al door een andere persoon geregistreerd. Kan ik via dit gebruikersprofiel producten bestellen?
3.3 Ik heb mijn gebruikersnaam/wachtwoord verloren. Wat moet ik nu doen?

Een bestelling plaatsen

4.1 Hoe kunnen we een bestelling plaatsen?
4.2 Hoeveel producten kunnen we bestellen?
4.3 Hoe vaak kunnen we een bestelling plaatsen?
4.4 Onze organisatie bestaat uit verschillende eenheden. Kunnen die los van elkaar bestellen?
4.5 Hoe worden betalingen uitgevoerd?

Leveringsadres

5.1 Kunnen we een ander leveringsadres opgeven dan het officiële adres van onze organisatie?
5.2 Kunnen we wijzigingen aanbrengen in onze adresgegevens?

Status van mijn bestelling

6.1 Wanneer kunnen we onze bestelling verwachten?
6.2 Hoe komen we aan informatie over de status van onze bestelling?
6.3 Kunnen we een bestelling annuleren en zo ja, hoe?

Wijzigingen, annulaties en terugbetalingen

7.1 Hoe kunnen we een bestelling wijzigen of annuleren na ontvangst?
7.2 Hoe verlopen terugbetalingen?

Toegang tot mijn gebruikersaccount

8.1 Wat te doen wanneer de inloggegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) van onze organisatie verloren zijn gegaan?
8.2 Onze organisatie is door een andere persoon geregistreerd. Hoe vinden we onze inloggegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) terug?
8.3 Wat moeten we doen wanneer belangrijke gegevens van onze organisatie gewijzigd zijn na de registratie bij TechSoup Nederland?

 

Algemeen

1.1 Welke producten zijn verkrijgbaar via het TechSoup Nederland programma?

De volledige lijst van beschikbare producten vindt u in de Catalogus.

Voor sommige producten, bv. Microsoft O365 voor nonprofits of Google for nonprofits levert TechSoup enkel validatiediensten. Dit betekent dat we bepalen of u in aanmerking komt, waarna u het product moet aanvragen via de website van zijn leverancier aan de hand van een validatietoken.

1.2 Waarop hebben de administratiekosten betrekking?

TechSoup Nederland zal een administratiekost aanrekenen voor de producten die via haar worden verdeeld in het kader van het donatieprogramma. Deze bijdragen dekken onze werkingskosten. 

De aangerekende administratiekost varieert in functie van de producten en vertegenwoordigt een klein percentage van de winkelwaarde ervan. De begunstigde organisaties besparen hierdoor van 92% tot 96% van de waarde van de producten.

Deze administratiekosten zorgen voor de continuïteit van het TechSoup Nederland programma, dat de producten, geschonken door de belangrijkste spelers in de IT-sector, bereikbaar maakt. De begunstigden beschikken aldus met minimale kosten over de laatste spitstechnologie. Door haar bijdrage in de verdelingskosten, verzekert ook uw organisatie het voortbestaan van deze dienstverlening, waarvan ze dan ook nog in de toekomst zal kunnen gebruik maken.

1.3 Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Communicatie met TechSoup Nederland verloopt het vlotst via e-mail. Zie pagina Contact.

1.4 Waar kunnen we advies krijgen bij het uitkiezen van geschikte producten?

De begunstigde organisaties kunnen advies krijgen bij het uitkiezen van geschikte producten. Heel wat raadgevingen zijn terug te vinden op de website en de forums van TechSoup. U kunt ook contact nemen met TechSoup Nederland, bij voorkeur via e-mail.

Voorwaarden

2.1 Voldoet onze organisatie aan de voorwaarden om deel te mogen nemen aan het TechSoup Nederland programma?

Om in aanmerking te komen moet uw organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Een Stichting, een Vereniging of een kerkelijke organisatie (Art 2 BW2) zijn
 • Een ANBI instelling zijn
 • Opgericht zijn bij notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen (een kopie daarvan moet worden doorgestuurd).

Daarnaast heeft elke donatiepartner zijn eigen specifieke voorwaarden.

2.2 Hoe weet ik of mijn organisatie een ANBI is en hoe kan ik dat aantonen?
 
Voor de definitie van beide begrippen verwijzen we naar de site van de Belastingdienst:

Voor ANBI’s bestaat een openbaar register (Zoek een ANBI). Als u bij uw registratie bij Techsoup aanduidt dat u een ANBI-organisatie bent, kunnen we dat via die weg verifiëren.

 

 

2.3 Onze organisatie heeft geen toegang tot de producten van bepaalde donateurs. Hoe kan ik weten voor welke producten mijn organisatie in aanmerking komt?

Het jaarlijks budget en de aard van de activiteit van uw organisatie zijn bepalend voor het in aanmerking komen voor de verschillende donor partners, in functie van hun MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid. Deze specifieke criteria zijn beschreven in de rubriek van de Donorpartners op deze website. Als uw organisatie is geregistreerd, kan  op het tabblad 'Mijn account' nagaan, uw specifieke status nagaan per donor.

2.4 Waarom is mijn toegang tot het donatieprogramma gewijzigid? 

Het kan voorvallen dat onze donorpartners bepaalde criteria wijzigen of op bepaalde tijden herzien. Om op de hoogte te zijn van de meest actuele voorwaarden verwijzen wij u naar de rubriek Donatiepartners.

 

Registratie

 

3.1 Hoe werkt het donatieprogramma?

Voor meer informatie, zie Hoe werkt het IT donatieprogramma?


3.2 Onze organisatie is al door een andere persoon geregistreerd. Kan ik via dit gebruikeraccount producten bestellen?

Ja, dat kan. U dient de gebruikersnaam (login) en het wachtwoord te gebruiken die uw organisatie bij aanmelding werden toegekend.


3.3 Ik heb mijn gebruikersnaam/wachtwoord verloren. Wat moet ik nu doen?

Indien u het wachtwoord van uw organisatie niet meer weet, vindt u rechts op de pagina een vakje "Aanvragen van een nieuw wachtwoord". U moet dan wel óf de gebruikersnaam óf het e-mailadres van uw organisatie invoeren. Daarna zult u per e-mail een nieuw wachtwoord ontvangen.

Indien u geen enkel inloggegeven meer heeft, moet u contact opnemen met TechSoup Nederland via onze Contact pagina.

Een bestelling plaatsen

4.1 Hoe kunnen we een bestelling plaatsen?

Zodra uw organisatie ingeschreven is en TechSoup Nederland een kopie van uw statuten heeft ontvangen, krijgt u een bevestiging dat uw deelname is geaccepteerd. Vanaf dat moment kunt u een bestelling plaatsen.

In de catalogus kiest u de producten die u wenst te bestellen en voegt ze toe aan uw "winkelwagentje". Wanneer u alle producten die u wenst te bestellen heeft geselecteerd, klikt u op "Checkout".

U komt vervolgens op een scherm waar gecontroleerd wordt of u inderdaad in aanmerking komt voor de producten die u wenst te bestellen. Hier moet u op de knop "Uw kwalificatie controleren" Klikken.

Vervolgens verschijnt ter controle het leveringsadres. Dit adres kunt u echter niet wijzigen. Klopt uw leveringsadres niet, neem dan contact op met TechSoup Nederland via donations@techsoup.nl.

Door op "Ga door" te klikken rondt u uw bestelling af.


4.2 Hoeveel producten kunnen we bestellen?

Ieder van onze donatiepartners heeft specifieke voorwaarden. Ook het maximum aantal producten verschilt per partner. De gedetailleerde informatie daarover vindt u op de pagina Donatiepartners.


4.3 Hoe vaak kunnen we een bestelling plaatsen?

Ieder van onze donatiepartners heeft specifieke voorwaarden. Ook de maximale frenquentie van bestellingen verschilt per partner. De gedetailleerde informatie daarover vindt u op de pagina Donatiepartners.

4.4 Onze organisatie bestaat uit verschillende eenheden. Kunnen die los van elkaar bestellen?

Ja, voor zover het gaat om verschillende organisaties. In dat geval moet elke organisatie zich afzonderlijk aanmelden. In geval van twijfel kan u best contact opnemen met TechSoup Nederland via onze Contact pagina.

4.5 Hoe worden betalingen uitgevoerd?

Betalingen worden uitsluitend uitgevoerd via bankoverschrijving op de rekening van SOCIALware vzw.

IBAN BE23 0015 1859 2691 

BIC GEBABEBB  

Leveringsadres

5.1 Kunnen we een ander leveringsadres opgeven dan het officiële adres van onze organisatie?

Via het TechSoup Nederland programma bestelde goederen kunnen alleen worden afgeleverd op het officiële adres van uw organisatie. Indien dit in uw situatie problematisch is, kunt u contact opnemen met TechSoup Nederland via donations@techsoup.nl.

5.2 Kunnen we wijzigingen aanbrengen in onze adresgegevens?

Nee, dat is niet mogelijk. Het adres van uw organisatie maakt deel uit van de elementaire gegevens waarop uw toelating tot het programma bepaald wordt. U kunt uw adres daarom niet zelf kan wijzigen.
Indien uw maatschappelijke zetel verhuist, kunt u contact met ons opnemen via donations@techsoup.nl .
U moet daarbij een kopie toevoegen van de gewijzigde statuten meesturen

Status van mijn bestelling

6.1 Wanneer mogen we onze bestelling verwachten?

Het merendeel van de SOCIALware donaties worden geleverd via download. De donatie aanvragen worden meestal behandeld binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling van de administratiekosten. Vervolgens kan u één of meer e-mails verwachten van SOCIALware of de donorpartner met de licentiesleutels en instructies voor het downloaden, naar het e-mail adres dat u heeft opgegeven bij de registratie. Mocht u deze e-mail niet ontvangen, controleer dan op uw gebruikersprofiel of het e-mailadres van uw organisatie nog steeds correct is, en neem contact met ons via
donations@techsoup.nl.

6.2 Hoe komen we aan informatie over de status van onze bestelling?

Om de stand van zaken van uw bestelling op te vragen, kunt u een e-mail sturen naar donations@techsoup.nl met als 'onderwerp' "BESTELLING - STAND VAN ZAKEN". In uw bericht moet u de volgende gegevens vermelden:

 • Naam van de Organisatie
 • KvK-nummer
 • TechSoup Nederland bestelnummer

6.3 Kunnen we een bestelling annuleren en zo ja, hoe?

Een bestelling kan alleen geannuleerd worden door TechSoup Nederland. U dient een e-mail te sturen naar donations@techsoup.nl met als 'onderwerp' "BESTELLING - ANNULEREN". In uw bericht moet u de volgende gegevens vermelden:

 • Naam van de Organisatie
 • KvK-nummer
 • Het TechSoup Nederland bestelnummer
 • De reden van de vraag tot annulering

Hou er rekening mee dat annuleringen alleen mogelijk zijn tot de gegevensoverdracht naar TechSoup. Nadien verwijzen we u naar 7.1..

Wijzigingen, annulaties en terugbetalingen

7.1 Hoe kan een bestelling terugsturen na ontvangst?

In geval van wijziging of annulatie na ontvangst van de bestelde producten, gelieve ons een e-mail te sturen naar donations@techsoup.nl met als 'onderwerp': “BESTELLING WIJZIGEN”. Vermeld in uw bericht de volgende gegevens:

 • Naam van de Organisatie
 • KvK-nummer
 • Het TechSoup Nederland bestelnummer
 • De reden van de vraag tot annulering

Houd u er rekening mee dat elke donatiepartner specifieke regels hanteert rond wijzigingen, en dat de meesten onder hen geen wijzigingen aanvaarden. Gelieve hiervoor de specifieke pagina's van de donorpartners te raadplegen. Voor Microsoft is een wijziging enkel mogelijk indien alle Microsoft componenten van de donatie worden geannuleerd en een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor de gewenste Microsoft items, en op voorwaarde dat geen enkele software nog werd geïnstalleerd. 


7.2 Hoe verlopen terugbetalingen?

De terugbetaling zal gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer gebruikt voor de betaling van de administratiekosten.

 

Toegang tot mijn gebruikersaccount

8.1 Wat te doen wanneer de inloggegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) van onze organisatie verloren zijn gegaan?

Indien u het wachtwoord van uw organisatie niet meer weet, vindt u rechts op de pagina een vakje "Aanvragen van een nieuw wachtwoord". U moet dan wel óf de gebruikersnaam óf het e-mailadres van uw organisatie invoeren. Daarna zult u per e-mail een nieuw wachtwoord ontvangen.

Indien u geen enkel inloggegeven meer heeft, moet u contact opnemen met TechSoup Nederland via support@techsoup.nl.


8.2 Onze organisatie is door een andere persoon aangemeld. Hoe vinden we onze inloggegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) terug?

Indien u het wachtwoord van uw organisatie niet weet, vindt u rechts op de pagina een vakje "Aanvragen van een nieuw wachtwoord". U moet dan wel óf de gebruikersnaam óf het e-mailadres van uw organisatie invoeren. Daarna zult u per e-mail een nieuw wachtwoord ontvangen.

Indien u geen enkel inloggegeven meer heeft, moet u contact opnemen met TechSoup Nederland via support@techsoup.nl.


8.3 Wat moet er gebeuren wanneer belangrijke gegevens van onze organisatie gewijzigd zijn na de inschrijving bij TechSoup Nederland?

Wanneer uw e-mail adres, uw correspondentieadres of een ander belangrijk gegeven dat werd opgegeven bij de inschrijving wijzigt, dient u contact met ons op te nemen via donations@techsoup.nl met als 'onderwerp' “REGISTRATIE - WIJZIGINGEN”. In uw bericht dient u de volgende gegevens te vermelden:

 • Naam van de Organisatie
 • KvK-nummer
 • De gegevens die gewijzigd zijn