Richtlijnen voor het Asana discountprogramma

Restrictions: 
 • Hoeveelheid: Organisaties hoeven jaarlijks slechts één Asana-product via TechSoup Nederland aan te vragen om toegang met korting te krijgen voor alle teamleden van de organisatie.
 • Budget: Organisaties met jaarlijkse operationele budgetten van elke grootte komen in aanmerking voor producten in dit programma.
 • Alleen non-profitorganisaties en bibliotheken: Producten zijn alleen beschikbaar voor in aanmerking komende non-profitorganisaties en openbare bibliotheken.
 • Organisatietypen: De volgende organisatietypen komen niet in aanmerking voor het aanvragen van gereduceerde producten.
  • Religieuze organisaties zonder een seculiere gemeenschapsbenaming. Om een seculiere benaming te hebben, moet een organisatie diensten verlenen aan mensen, ongeacht hun religieuze overtuigingen en mag deze de overtuiging in een specifieke geloofsrichting niet uitdragen. De organisatie moet ook een btw-nummer (EIN) hebben dat losstaat van dat van de kerk of een religieuze organisatie.
  • Ziekenhuizen, ziekenhuisvrijwilligers, verpleegkundigeninstanties, zorgverzekeringsorganisaties, voorbereide collectieve gezondheidsplannen, medische groepspraktijken, verenigingen binnen facultaire groepspraktijken
  • Zakelijke en professionele organisaties
  • Gezamenlijke organisaties
  • Broederlijke begunstigde maatschappijen, ordes of verenigingen; aanbieders van andere diensten of voordelen voor leden of werknemers
  • Sporten, sportieve, recreatieve en sociale activiteiten, met uitzondering van buurthuizen en gemeenschappelijke recreatieve voorzieningen
  • Organisaties voor wetgeving en politieke activiteiten
  • Belangenorganisatie
  • Schenkingsfondsen of financiële diensten
  • Overheidsinstanties of agentschappen
 • Bestaande klanten: Organisaties die al een abonnement op Asana hebben, komen in aanmerking om de abonnementen met deze aanbieding te verlengen.
 • Servicevoorwaarden: Organisaties die Asana-producten aanvragen, moeten akkoord gaan met de standaardovereenkomst van Asana voor dergelijke producten en alle toepasselijke servicevoorwaarden van Asana (samen de "Asana-overeenkomsten") als voorwaarde om toegang te kunnen krijgen tot de producten.
 • Antidiscriminatiebeleid: Organisaties, die discriminatie bepleiten, ondersteunen of praktiseren op basis van leeftijd, etniciteit, geslacht, nationale herkomst, handicap, ras, omvang, religie, seksuele geaardheid of sociaaleconomische achtergrond komen niet in aanmerking voor deelname. Om producten te kunnen ontvangen, moeten organisaties bereid en in staat zijn om te verklaren dat zij op geen enkele van deze gronden discrimineren.
 • Casestudy: Ontvangende organisaties moeten bereid en in staat zijn om informatie aan Asana te verstrekken met het oog op het maken van een casestudy of getuigenis.
 • Productdistributie:
  • Producten worden alleen gedistribueerd naar in aanmerking komende organisaties, niet naar individuen.
  • Ontvangende organisaties mogen Asana-producten niet overdragen of doorverkopen of anderszins de voorwaarden van de Asana-overeenkomsten schenden.